2251025777 6946086148, 6940212274 Μυτιλήνη, Λέσβος

Οδός Μυτιλήνης - Θερμής, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος Τ.Κ.: 81100

Τηλέφωνο: 2251025777

Κινητό: 6946086148,6940212274

E-mail: alexandroskalales@gmail.com

Υπεύθυνος: ΚΑΛΑΛΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Επισκεψιμότητα: 155367

Ιστοσελίδα: http://www.kalales.gr